Om uddannelsen
Workshops og kurser
Kursuskalenderen
Skolens brochurer
Skolens lærer
Om Skolen
Kontakt
Tilmelding

Følg os på
Facebook

 

 

Velkommen

Medicinsk Urteterapi er en profession, der er i konstant udvikling. Syntesen af traditionel urtemedicin i sammenhæng med moderne sundhedsvidenskab, hvilket er kendetegnende for Medicinsk Urteterapi, skaber en faglig dynamik, der fører til en bedre forståelse af menneskets sundhed. Fagets fortsatte udvikling er afhængig af engagerede og fagligt kompetente terapeuter, der brænder for at få en dybere forståelse af, hvordan naturens apotek kan bidrag til et sundere liv.

Skolen for Medicinsk Urteterapi har til formål at tilbyde kurser i Medicinsk Urteterapi, der møder de krav, som stilles af en moderne international profession. Uddannelsen på Skolen for Medicinsk Urteterapi integrerer de videnskabelige aspekter af urtemedicin og sundhedsvidenskab med den traditionelle viden om anvendelsen af urter. Denne forståelsesmodel danner grundlaget for fagets behandlingsfilosofi, og karakterisere Medicinsk Urteterapi som et behandlingssystem.

Skolen tilbyder også spændende kurser i Anatomi og Fysiologi, Sygdomslære, Psykologi og Klinikdrift, som er åben for alle som har bruge for at tage disse fag i forbindelse med en behandler uddannelsen (se bjælken til højre).

Kort om udannelsen:

Uddannelsen varer tre år og er inddelt i ni hovedfagsmoduler:

  • Introduktion til Medicinsk Urteterapi

  • Medicinsk Urteterapi - fagets historie og behandlingsfilosofi

  • Medicinsk Urteterapi - grundliggende principper

  • Materia medica

  • Plantekemi (fytokemi) og fytofarmakologi

  • Botanik

  • Klinisk urtemedicin

  • Klinisk undersøgelsesmetodik og sikker praksis*

  • Dosologi og toksikologi

I forbindelse med hvert af disse fag vil der være afleveringsopgaver, og inden afsluttet studie skal eleven præsentere en hovedopgave.

Der er både mundtlige og skriftlige eksamener en gang om året, samt en afsluttende eksamen.

Tid og sted:

Uddannelsen varer tre år og der er klasseundervisning 30 aftener om året fra kl. 17.00 til 21.00. Dette giver i alt 420 undervisningstimer med spisepauser fra kl.18.30 til 19.00 (en undervisningstime svarer til en lektioner á 45 min). Der undervises ikke på helligdage, i hele juli måned, samt de første to uger i august. Ligeledes forsøger vi også at holde fri i en uge til foråret og efteråret, samt i hele december.

Vi fortrækker at undervise mindre hold, da vi mener, at det fremmer den enkelte studerendes indlæringsmuligheder, og samtidig skaber et trygt og hyggeligt studiemiljø. Vi har derfor en maksimum-grænse på 10 studerende per hold.

Undervisningen foregår i skolens egne lokaler centralt i København ikke langt fra stationerne Vesterport, Nørreport og Forum. Der er mulighed for at lave kaffe og te, og vi har et lille køkken med kopper, glas, tallerkener og bestik. Der er dog ikke faciliteter til avanceret madlavning.

Materiale:

Til mange af hovedfagsmodulerne har skolen udarbejdet sine egne fagspecifikke kompendier. Disse kompendier er inkluderet i kursusprisen og udleveres som PDF-filer  inden afholdelse af det pågældende fag. Kompendierne og den øvrige anvendte litteratur er beskrevet på litteraturlisterne under de enkelte hovedfagmoduler, som kan ses på websiden Om Uddannelsen.

Pris og betaling for Medicinsk Urteterapeut uddannelsen (opstart forår 2017):

Du kan vælge følgende betalingsmetoder:

Enkelt betaling -

1 betaling à:

kr. 36.800,00

I alt: kr. 36.800,00

Årlige afdrag -

3 betalinger à:

kr. 12.880,00

I alt: kr. 38.640,00

Halvårlige afdrag -

6 betalinger à:

kr. 6.747,00

I alt: kr. 40.480,00

Månedlige afdrag -

36 betalinger à:

kr. 1.176,00

I alt:

kr. 42.320,00

Medicinsk Urteterapi Uddannelse
Introduktionsmøde

d. 23. august 2017

Tilmeld dig her

Uddannelsesstart

d. 20. september 2017

Tilmeld dig her

Anatomi og Fysiologi
Sygdomslære
Psykologi
Klinikdrift

- åben for alle -

Kususforløb begynder
d. 12. september 2017

Kurser for RAB registrering:

Klik på billedet for at
læse mere om det
enkelte kursus

Anatomi og Fysiologi

Sygdomslære

Psykologi

Klinkdrift

 

____________________________________________________________________________________________

© 2016 Skolen for Medicinsk Urteterapi